Erklæring fra repræsentant - Tillæg C (2-04)

Spillemyndigheden

Denne blanket (kaldet Tillæg C) er en erklæring fra et selskab, der ønsker Spillemyndighedens godkendelse til at repræsentere et selskab, der ansøger om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Dette skal du bruge:

Læs tjeklisten til ansøgningen under "Mere information", så du er godt forberedt, inden du starter på at udfylde blanketten.

Under "Mere information" er der også links til vejledninger og lovgrundlag.