Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen
Social- og Boligstyrelsen
  • Edisonsvej 1
  • 5000 Odense C
  • Telefon: 72423759
Website:
sbst.dk

Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: Børn og unge, Handicap og Udsatte grupper.

Social- og Boligstyrelsen varetager endvidere en række opgaver på bolig- og byggeriområdet, hvormed der bidrages til et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Social- og Boligstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven.