Ansøgning om fritagelse for afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer

Skattestyrelsen

Du kan søge om at blive fritaget for at betale afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer, hvis du har indberettet eller betalt fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag for din virksomhed for sent.