Gå direkte til indhold

Dokumentation for afvigelser fra standarderne - el

Sikkerhedsstyrelsen

Anvend denne indberetning, hvis du vælger at afvige fra en standard helt eller delvist. Du skal indberette og dokumentere, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.

Dette skal du bruge:

•Adresseoplysninger på installationen/anlægget

•Placering eller identifikation af installationen/anlægget på adressen

•Dato for arbejdets udførelse

•Relevant dokumentation

•Beskrivelse af hvilke punkter i standarden, du afviger fra

Eksempler på relevant dokumentation:

•Tekniske specifikationer

•Måleresultater

•Fotos

•CAD-tegninger

•Beregninger

Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk.