Registreringsanmeldelse - Ikke-registreringspligtigt skib (S3)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 5 eller derover, men mindre end 20, skal optages i Skibsregistret.