Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af overgang til ikke-dansk ejer (S4)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges når et skib udslettes af Skibsregistret, fordi det overdrages til en ejer, som ikke betragtes som dansk efter Sølovens § 1, stk. 2-3.