Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af forlis (S5)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et registreret skib er forlist.