Habilitet for netvirksomheder: Undtagelse fra forbud mod personsammenfald i relation til bestyrelsen for et serviceselskab ejet af netvirksomheder

Forsyningstilsynet

Indberetningsskemaet skal anvendes, hvis netvirksomheden er undtaget fra forbuddet mod personsammenfald i relation til bestyrelsen for et serviceselskab ejet af netvirksomheder, eller hvis netvirksomheden ikke længere er omfattet af undtagelsen.

Dette skal du bruge:

  • CVR-nummer for virksomhed

  • Kontaktoplysninger for indberetter

  • Dokumentation for indberetning (frivillig)