Ansøgning om tilladelse til frekvensanvendelse, tilmelde til amatørprøver og ansøge om amatørkaldesignal

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Du har her mulighed for at ansøge om tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser. Du kan tilmelde til radioamatørprøver og ansøge om at få udstedt et radioamatørkaldesignal.

Dette skal du bruge:

Ansøgning om en frekvenstilladelse indeholder oplysninger om brugeren og oplysninger om den påtænkte frekvensanvendelse herunder tekniske oplysninger. Der findes hjælpetekster til de enkelte felter i ansøgningsflowet. Derfor skal du have følgende parat:

  • virksomhedens CVR-nummer eller ansøgers CPR-nummer (hvis privatperson eller forening uden CVR-nummer),

  • adresse samt længde- og breddegrad for senderpositionen,

  • oplysning om antennehøjden i meter,

  • oplysning om sendepositionens højde over vandoverfladen (kaldet kote højde),

  • oplysning om det ønskede frekvensområde eller den konkrete frekvens,

  • oplysninger om fakturaadresse vedrørende frekvensafgiften