Regulering af skadevoldende vildt - Indberetning

Naturstyrelsen

Formularen anvendes til indberetning af reguleret skadevoldende vildt godkendt før 16. marts 2021. Efter den dato indberettes via link i tilladelsen.

Dette skal du bruge:

Formularen anvendes til indberetning af reguleret skadevoldende vildt efter forudgående ansøgning og deraf følgende tilladelse givet før 16. marts 2021. Senest fire uger efter tilladelsens udløb skal der indberettes, hvor meget vildt der er reguleret samt effekten af reguleringen til Naturstyrelsen. Hvis antallet er nul skal dette også indberettes.