Gå direkte til indhold

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen varetager en række af de statslige opgaver, som miljø- og fødevareministeren har ansvaret for, herunder de statslige, overordnede interesser i naturbeskyttelse, planlægning og skovbrug samt understøtter kommunernes arbejde på disse områder. Desuden står styrelsen for drift og administration af de statsejede skove samt Miljø- og Fødevareministeriets øvrige arealer.