Gå direkte til indhold

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Styrelsen varetager en række af de statslige opgaver, som miljøministeren har ansvaret for, herunder de statslige, overordnede interesser i naturbeskyttelse, planlægning og skovbrug samt understøtter kommunernes arbejde på disse områder. Desuden står styrelsen for drift og administration af de statsejede skove samt Miljøministeriets øvrige arealer.