Anmeldelse af fuglehold (ikke rovfugle/ugle)

Miljøstyrelsen

Anmeldelse vedrører fuglehold (ikke rovfugle/ugle) i medfør af Miljø- og Fødevareministariets bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni 2016 om hold af fugle i fangenskab.