Landbrugslov - Landinspektørerklæring om ophævelse af landbrugspligt - § 6.

Landbrugsstyrelsen

I visse situationer kan der i forbindelse med udstykning m.v ske ophævelse af landbrugspligt og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme.

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om ejendommen, hvor landbrugspligten ønskes ophævet og
  • Den matrikulære sag