Økologi - Ansøgning om økologisk status for indsamlede vilde planter

Landbrugsstyrelsen

Formål: Du kan indsamle vilde planter, og sælge dem som økologiske fra ikke-økologiske arealer, hvis arealerne ikke har været behandlet de seneste 36 måneder.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Kort over indsamlingsareal (IMK/google maps eller lign.)

  • Hvis der foreligger dokumentation for at arealet ikke er behandlet, skal dette indsendes.

  • Ved kendskab til anvendelse af handelsgødning eller plantebeskyttelsesmidler på arealet, skal produkt og udbringelsesdato oplyses.