Ansøgning om godkendelse af parringsområde for honningbier

Landbrugsstyrelsen

Her finder du blanketten "Ansøgning om godkendelse af parringsområder for honningbier". Du skal udfylde og indsende blanketten inden 1. december til Landbrugsstyrelsen.

Dette skal du bruge:

oplysning om den ansvarlige for parringsstationen

oplysninger om antal biavlere indenfor det ansøgte område

-oplysninger om hvor parringsstationen skal placeres

  • husk at vedlægge erklæringer fra alle kendte biavlere indenfor parringsområdet