Ansøgning om godkendelse af parringsområde for honningbier

Landbrugsstyrelsen

Her finder du blanketten "Ansøgning om godkendelse af parringsområder for honningbier". Du skal udfylde og indsende blanketten til Landbrugsstyrelsen.

Dette skal du bruge:

  • Den ansvarlige for parringsstationen

  • Uddannelse til Kyndig biavler

  • Hvor parringsstationen skal placeres

  • Aftale med lodsejer

  • Antal biavlere indenfor det ansøgte område

Husk at vedlægge erklæringer fra alle kendte biavlere indenfor parringsområdet