Økologi - Anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygning

Landbrugsstyrelsen

Formål: Enhver udlejning/bortforpagtning af bygninger på den økologiske bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.