Økologi - Anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Landbrugsstyrelsen

Formål: For arealer, der er omfattet af en ét- eller flerårig aftale, der indebærer, at arealet ikke har været sprøjtet og kun gødet med husdyrgødning, kan omlægningstiden nedsættes.