Anmeldelse af leje/til forpagtning af bygning

Landbrugsstyrelsen

Leje/til forpagtning af bygninger til den økologiske bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.