Økologi - Anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning

Landbrugsstyrelsen

Formål: Leje/tilforpagtning af bygninger til den økologiske bedrift eller virksomhed skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen.