Anmeldelse af brug af ikke-økologisk frø

Landbrugsstyrelsen

Hvis ingen af de sorter, der fremgår af Den økologiske frødatabase under den pågældende gruppe, er kendte eller afprøvede under danske forhold, kan ikke-økologisk ubejdset frø anvendes