Klageformular vedrørende overtrædelse af fødevarehandelsloven (UTP)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Her kan du klage over en mulig overtrædelse af fødevarehandelsloven.

Dette skal du bruge:
  • Kontaktoplysninger
  • Oplysninger om den virksomhed, du vil klage over
  • Eventuelle dokumenter du vil føje til din klage.

Link til loven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/719