Anmeldelse af læskur til græssende husdyr

Kystdirektoratet

Her kan du anmelde et læskur til græssende husdyr inden for strandbeskyttelseslinjen.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med anmeldelsen, er der noget materiale, du skal have klar.

Som standard er følgende nødvendigt:

  • Et kort, der viser placeringen af det ansøgte.

  • Fuldmagt eller anden dokumentation for råderet fra ejer(e), hvis du ikke selv er (ene)ejer af det ansøgte anlæg, bygning eller areal.

  • Eventuel plejeaftale, hvis formålet med græsningen er naturpleje.

  • Skitse, illustration, visualisering eller eventuelt beskrivelse af det ansøgte.