Finansiel rådgiver - Ansøg og indberet

Finanstilsynet

Virksomheder der ønsker at påbegynde erhvervsmæssig rådgivning om finansielle produkter, bortset fra boligkreditaftaler, til forbrugere, skal have tilladelse fra Finanstilsynet før virksomheden etableres jf. lov om finansielle rådgivere.

Dette skal du bruge:

Følgende bilag skal indhentes eller udfyldes før du går i gang med selve ansøgningen da disse skal vedhæftes under ansøgningsprocessen

  • Straffeattest for hver person i bestyrelsen, direktionen og for den ledelsesansvarlige i virksomheden (Link).
  • Erklæring om ansvarsforsikring eller garantistillelse (Link).
  • Erklæring om klientkonto samt garantistillelse for klientkonto (skal kun indsendes hvis der modtages betroede midler)(Link).

Du kan læse mere om reglerne for og krav til ovenstående dokumenter under fanen "Vejledning" ovenfor.

Herudover skal der vedhæftes forretningsgange for:

  • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
  • God skik
  • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
  • Den klageansvarlige og virksomhedens håndtering af klager
  • Lønpolitik
  • Håndtering af interessekonflikter