Ansøgning om certificering i henhold til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Finanstilsynet

Statsautoriserede revisorer, der er valgt som underskrivende revisor for nedenstående typer af finansielle virksomheder, skal være certificerede af Finanstilsynet.

Dette skal du bruge:

  1. NemID

  2. Dokumentation for time/sagsudskrifter

  3. I tilfælde af verserende sag ved Revisornævnet skal klageskriftet vedlægges skal der vedlægges dokumentation.

  4. Straffeattest (må ikke være udstedt mere end 6 måneder før indsendelsen af ansøgningsskemaet til Finanstilsynet)

  5. I tilfælde af pålagt strafansvar efter relevant udenlandsk lovgivning (økonomisk kriminalitet) skal der vedlægges dokumentation.