Akvakulturindberetning

Fiskeristyrelsen

Akvakulturindberetningen for 2021 er lukket

Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning er lukket for klargøring til indberetning for produktionsåret 2022. Inderetningen åbner kl. 12 mandag d. 6. februar 2023.

Frist for indberetning for produktionsåret 2022 er 1. marts 2023.

Akvakulturindberetningen indsamler oplysninger om dansk akvakulturproduktion. Oplysningerne anvendes til detaljeret akvakulturstatistik på nationalt og internationalt niveau, samt til Fødevarestyrelsens opkrævning af restkoncentrationsafgift.

Dette skal du bruge:

Følgende skal du have parat inden du kan indberette digitalt:

  • NemID medarbejdersignatur (kan bestilles på http://www.medarbejdersignatur.dk)
  • Antal og størrelse af enheder der anvendes til produktion (f.eks. damme og kanaler)
  • Overblik over div. regnskabsoplysninger så som: navn og tlf.nr. på revisor, dato for regnskabsafslutning og antal beskæftigede på anlægget.
  • Mængde- og prisoplysninger for tilførsler af opdrætsmateriale til anlægget opgjort for hver kombination af art, størrelse og oprindelse.
  • Mængde- og prisoplysninger for fraførsler af opdrætsmateriale fra anlægget opgjort for hver kombination af art, størrelse og anvendelse.
  • Bestandsopgørelse pr. 31. december i det relevante produktionsår

Vejledning til akvakulturindberetning på Virk.dk