Akvakulturindberetning

Fiskeristyrelsen

Akvakulturindberetningen indsamler oplysninger om dansk akvakulturproduktion. Oplysningerne anvendes til detaljeret akvakulturstatistik på nationalt og internationalt niveau, samt til Fødevarestyrelsens opkrævning af restkoncentrationsafgift.

Dette skal du bruge:

Følgende skal du have parat inden du kan indberette digitalt:

  • NemID medarbejdersignatur (kan bestilles på http://www.medarbejdersignatur.dk)

  • Antal og størrelse af enheder der anvendes til produktion (f.eks. damme og kanaler)

  • Overblik over div. regnskabsoplysninger så som: navn og tlf.nr. på revisor, dato for regnskabsafslutning og antal beskæftigede på anlægget.

  • Mængde- og prisoplysninger for tilførsler af opdrætsmateriale til anlægget opgjort for hver kombination af art, størrelse og oprindelse.

  • Mængde- og prisoplysninger for fraførsler af opdrætsmateriale fra anlægget opgjort for hver kombination af art, størrelse og anvendelse.

  • Bestandsopgørelse pr. 31. december i det relevante produktionsår

Vejledning til akvakulturindberetning på Virk.dk