Tilskudsordning til innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Erhvervsstyrelsen

Puljen kan ansøges af offentlige aktører i regioner og kommuner i sundhedsvæsenet. Puljen skal gøre det lettere for offentlige institutioner at efterspørge og indkøbe nye innovative løsninger.

Dette skal du bruge:

  1. Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og regnskabsansvarlige personer. Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som indgår i forberedelsen af det innovative indkøb.

  2. En beskrivelse af, hvad der ansøges om støtte til, og hvordan det understøtter et efterfølgende innovativt indkøb.

  3. Projektets budget.

  4. Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer.

Ansøgninger skal indsendes mellem den 1. september 2023 og den 14. oktober 2023. Der kan i 2023 ansøges om beløb på mellem 100.000 kr. og op til 500.000 kr.

Projektet kan starte, når tilsagn om tilskud er modtaget, og skal være afsluttet senest 3 år efter.

Puljen kan kun dække ordinær drift, såfremt det kan sandsynliggøres, at denne understøtter innovative indkøb i sundhedsvæsenet.

Bekendtgørelse om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet findes her.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til: innovativeindkoeb@erst.dk