Gå direkte til indhold

Revisorblanket - faste omkostninger som følge af coronavirus / covid-19

Erhvervsstyrelsen

Som godkendt revisor kontrollerer du perioder og oplysninger i forbindelse med en virksomheds ansøgning om midlertidig kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus/covid-19.

Dette skal du bruge:

Der skal være tilknyttet et CPR-nummer til dit NemID

For erklæringer uden modifikationer til konklusionen, skal du bekræfte informationer om virksomhedens

  • Realiseret faste omkostninger for referenceperioden
  • Realiseret omsætning for referenceperioden
  • Virksomhedens resultat
  • Evt. ekstraordinære omstændigheder

Løsningen genererer selv revisorerklæringen.

Hvis en virksomhed tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan du genbruge din opgørelse af omkostninger, resultat og ekstraordinære omstændigheder, hvis disse alt væsentligt er uændrede. Det er kun omsætning for referenceperioden, der er nyt i forhold til den tidligere erklæring, som skal opdateres. Dette gøres som udgangspunkt i selvbetjeningens revisorblanket med en ”fremhævelse af forhold vedrørende revisionen” om, hvilke dele af den tidligere erklæring, der er genanvendt.

Hvis du skal afgive en erklæring med modifikationer, som ikke kan rummes i selvbetjeningens revisorblanket, skal du stadig anvende Erhvervsstyrelsens skabelon til erklæringen (word), og uploade den i selvbetjeningen.

Har du brug for et overblik over hvilke faste omkostninger, der anses som kompensationsberettigede, kan du orientere dig i denne vejledning.