Genoptag virksomhed

Erhvervsstyrelsen

Hvis du vil genoptage en virksomhed, der er sendt til tvangsopløsning i skifteretten, kan du anmode her.

Dette skal du bruge:
  • Referat fra generalforsamling, hvor der blandt andet er truffet beslutning om, at virksomheden skal genoptages.
  • Nye vedtægter, hvis de er ændret på generalforsamlingen.
  • Liste over legale og reelle ejere og disses ejerforhold.
  • Erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om at kapitalen er til stede, og der ikke er ulovlige kapitalejerlån.
  • Samtykke fra likvidator. Hvis skifteretten allerede har udnævnt en likvidator, skal der vedhæftes samtykke herfra.
  • Årsrapporter, hvor indsendelsesfristen er udløbet, skal være indsendt.

Bemærk: Virksomheden kan kun genoptages, hvis den ikke har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

Du skal anmode om genoptagelse senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse virksomheden. Der gives ikke dispensation for de tre måneder.

Vi sender besked til skifteretten, så snart vi kan genoptage virksomheden.