CO2-kvoteregisteret - Rapportering, verificering og returnering

Erhvervsstyrelsen

Hvert år skal Driftsledere og Luftfartøjsoperatører inden den 31. marts rapportere og få verificeret deres udledning. Herefter skal der returneres kvoter senest den 30. april.