Ansøgning om etablering af direkte linje

Energistyrelsen

Her kan din virksomhed ansøge om Energistyrelsens tilladelse til etablering af kommercielt ejet direkte elektricitetslinje anvist elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Evt. GSRN-nr for de involverede anlæg. Du/I kan finde GSRN-nummeret på virksomhedens afregningsbilag eller saldoopgørelse modtaget fra Energistyrelsen via Digital Post

  • Oplysninger om hvert sammenkoblet anlæg, herunder spændingsniveau ved individuel tilslutning, indhentet fra Energinet eller relevant netvirksomhed

  • Vejledende udtalelse i hht. skabelon fra Energinet eller relevant netvirksomhed, hvis der skal søges om afvigelse fra afstandskriteriet

  • Oversigtskort over linjeføringen med matrikelnumre

  • Dokumentation for den planlagte linjeføring

  • Evt. udkast til tilslutningsaftale indgået med Energinet eller relevant netvirksomhed.