Anmodning om fravalg/genoptagelse af pristillæg til vedvarende energi

Energistyrelsen

Pristillæg til elektricitet produceret på solcelleanlæg, husstandsvindmøller eller vindmøller kan fravælges eller genoptages ved anmodning til Energistyrelsen.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Anlæggets GSRN-nr. Du/I kan finde GSRN-nummeret på virksomhedens afregningsbilag eller saldoopgørelse, som du/I har modtaget fra Energistyrelsen via Digital Post .