Datatilsynet

Datatilsynet
Datatilsynet
  • Carl Jacobsens Vej 35
  • 2500 Valby
  • Telefon: 33193200
  • Mandag-torsdag 9:30-12:00 og 12:30-15:30 og fredag 9:30-12:00

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der administrerer og fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager, udtaler sig om lovforslag og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder og deltager i internationalt samarbejde på databeskyttelsesområdet.

Efter databeskyttelsesloven skal man indhente Datatilsynets tilladelse, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig foretages

  • Med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
  • Med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
  • Udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.
    Herudover skal Datatilsynets tilladelse indhentes i forbindelse med videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3 (læs mere om databeskyttelse ift. forskning og statistik på denne side: https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/generelt-om-forskning-og-statistik/)

Anmodning om Datatilsynets tilladelse skal ske ved brug af blanketter, som du finder på tilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/blanketter/. Udfyld den pågældende blanket og send den pr. e-mail til Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk).

Datatilsynets tilladelse skal endvidere indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7. Anmodning om Datatilsynets tilladelse kan på nuværende tidspunkt f.eks. ske ved at sende en e-mail til Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk).