Ansøgning om human generel udleveringstilladelse

Lægemiddelstyrelsen

Med denne ansøgningsblanket kan du søge tilladelse til anvendelse på en nærmere angivet indikation på f.eks. en sygehusafdeling/praksis (generel tilladelse).

Dette skal du bruge:

Udfyldelse af formularen kræver medarbejdersignatur