Anden indberetning til CBB

Center for Biosikring og Bioberedskab

Denne blanket anvendes til indsendelse af CPR-nummer, samtykke ved indhentelse af straffeattest, indberetning af PIM eller informationer, der skal underskrives af en eller flere og sendes fortroligt til CBB.

Dette skal du bruge:

Det er en god idé at have MitID parat samt eventuelt tilladelsesnummer eller andre konkrete oplysninger, der skal medsendes.

Ved indberetning af PIM skal prøvernes risikoklasse angives og rapporten fra WHO's afklaringsværktøj vedhæftes. Se mere info om dette på biosikring.dk/Afklar om dit prøvemateriale er PIM