Gå direkte til indhold

Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond
Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5

1571 København V


Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, der er oprettet i henhold til ferieloven. Fondens vedtægter bliver fastsat af Beskæftigelsesministeren, der ligeledes udpeger fondens bestyrelse.

Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, der i medfør af ferieloven tilfalder fonden.

Fondens midler anvendes til ferieformål for lønmodtagere, fortrinsvis ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Fonden kan desuden støtte kulturprojekter med en klar social vinkel.