Gå direkte til indhold

Send udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning

Denne indberetning bruges ved indsendelse af oplysninger om foreningens samlede udgifter til aflønning af lærere og ledere.