Send BBR-oplysninger om teknisk anlæg

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse.