Send BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse)

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Dette oplysningsblad vedrører særskilte garager, carporte, udhuse og lignende.