Personer omfattet af arbejdsfordeling - Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling

På denne indberetning skal du liste de personer, der er omfattet af arbejdsfordeling. Indberetningen er bilag til ansøgningen/anmeldelsen AB 292 og skal følge denne.