Gå direkte til indhold

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald fra sundhedssektoren i kommunen, og som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved bortskaffelse. Affald fra dyrlæger, svineproducenter og lignende er også omfattet.

Mere information

Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, samt praktiserende jordemødre m.fl. Endvidere er tilsvarende affald fra dyrlæger og lignende omfattet.

Ved klinisk risikoaffald forstås:

  • Skærende og stikkende genstande
  • Smitteførende affald i øvrigt
  • Vævsaffald
  • Cytostatikaffald
  • Affald fra forsøgsdyr
  • Kanyler m.m. fra dyrehold og dyrlæger