Anmodning om fritagelse for benyttelsespligten af kommunale affaldsordninger

En virksomhed kan blive fritaget for at deltage i en kommunal affaldsordning, hvis den anvender en anden godkendt renovatør.