Frigørelsesattest fra arbejdsgiver - ansatte på nedsat tid

Denne indberetning skal bruges af en arbejdsgiver til at erklære, at arbejdsgiveren vil frigøre en ansat på nedsat tid fra den pågældendes opsigelsesvarsel, således at ansættelsen kan bringes til ophør omgående