Fleksjob – anmodning om vurdering af arbejdsevnen

Anmod det kommunale jobcenter om at vurdere arbejdsevnen i et specifikt fleksjob.

Mere information

Når en person, som er visiteret til fleksjob, og en arbejdsgiver aftaler en ansættelse i 
fleksjob, skal jobcenteret vurdere personens arbejdsevne i det konkrete fleksjob.