DP 211 - Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56

Mere information

Almindelig aftale når lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse (medfører mindst 10 fraværsdage om året).

Midlertidig aftale når lønmodtager skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og når indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet eller

Når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.