Ansøgning om sløjfning af nedsivningsanlæg

Denne indberetning anvendes ved ansøgning om sløjfning af nedsivningsanlæg.