Ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald

Denne indberetning bruges ved ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald.