Anmodning om beholderkontrol - 10 års kontrol.

Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant mindst hvert 10. år.