Anmeldelse af socialt bedrageri (ikke-anonym)

Denne indberetning bruges ved ikke-anonym anmeldelse af socialt bedrageri.