Gå direkte til indhold

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Anmeld her, hvis du skal renovere eller nedrive mere end 10 m2, eller hvis du får mere end 1 ton byggeaffald. Du skal anmelde, før du går i gang med arbejdet.

Mere information

Send anmeldelsen senest 14 dage før arbejdet går i gang. Du skal vedhæfte beskrivelser og/eller planer over arbejdet.

Omfatter arbejdet en bygning opført eller renoveret mellem 1950 og 1977? Så skal du sørge for en PCB-screening samtidig.

Husk at du eller din rådgiver skal sørge for at affaldet bliver sorteret og afleveret til et godkendt modtageanlæg. Undgå ekstraregninger: Kontakt modtageanlægget og få information om rigtig sortering af affaldet.