Accept fra grundejer - Placering af jordvarmeanlæg

Denne indberetning anvendes, når der skal indhentes accept fra en grundejer til placering af et jordvarmeanlæg.