Ansøgning om råden over vejareal vedr. arrangement på kommunevej

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune Skift kommune

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger om hvor på vejnettet arrangentet foregår og i hvilket tidsrum

  • Oplysninger om ansøger

  • Relevante bilag